IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
OSTRZEŻENIE Nr 60


Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 22:00 dnia 15.12.2017 do godz. 09:00 dnia 16.12.2017
Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -2°C do -1°C, przy gruncie do -4°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Barbara Wrzesińska
Godzina i data wydania: godz. 13:55 dnia 15.12.2017

W dniu 15 grudnia br. mieszkańcy miejscowości Rzechta Drużbińska wraz ze swoją radną Haliną Wawrzonkowską  uroczyście odebrali nową drogę. W odbiorze oprócz Wójta Gminy uczestniczyli: ksiądz Piotr Kocurek - Proboszcz Parafii Drużbin, przedstawiciele wykonawcy z firmy Markbud oraz radni Rady Gminy Zadzim z sąsiednich okręgów.

Mieszkańcy podziękowali Wójtowi i Radnym za solidnie zrealizowaną inwestycję.

DSC_0477.jpgDSC_0481.jpgDSC_0489.jpgDSC_0494.jpgDSC_0501.jpgDSC_0509.jpgDSC_0511.jpgDSC_0514.jpg

KOMUNIKAT

 

z dnia 08 grudnia 2017r. skierowany do konsumentów korzystających z wody produkowanej przez wodociąg sieciowy w Wierzchach

 

(dotyczy miejscowości: Wierzchy, Iwonie, Chodaki, Babiniec, Piotrów, Żerniki, Anusin, Charchów Księży, Rzechta Drużbińska, Alfonsów, Hilarów Urszulin, Dziadów, Wola Flaszczyna, Wola Dąbska, Pałki, Wola Sipińska,)

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach na podstawie wyników badań próbek wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 01 i 05 grudnia 2017r. z wodociągu publicznego w Wierzchach w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Urząd Gminy w Zadzimiu informuje, że w badanych próbkach wody nie stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologicznego, czyli wcześniej obecnych baterii grupy coli.

Woda z wodociągu publicznego w Wierzchach odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) i nadaje się do spożycia.

 

Niedawno została oddana droga w Żernikach, a już realizowane jest kolejne zadanie. Wczoraj zakończył się pierwszy etap przebudowy drogi gminnej w miejscowości Marcinów. Na odcinku 1300 mb położono nawierzchnię z destruktu asfaltowego o grubości 15 cm. Całość inwestycji sfinansowana została z środków własnych Gminy Zadzim.

Łącznie w tym roku przebudowano i zmodernizowano ok. 4,5 km dróg gminnych, za łączną wartość 1 242 400,00 zł.

DSC_0416.jpgDSC_0419.jpgDSC_0425.jpgDSC_0427.jpg