SP ZOZ w Zadzimiu posiada nieodpłatne szczepionki przeciw grypie dla pacjentów bez względu na wiek. Chętnych do zaszczepienia się prosimy o kontakt z rejestracją.

ŁODR zs w Bratoszewicach

Powiatowy Zespół Doradców Rolniczych w Poddębicach

Zaprasza na szkolenie chemizacyjne dla osób stosujących środki ochrony roślin sprzętem naziemnym, które odbędzie się 18 lutego 2021r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęczniewie

Koszt kursu uzupełniającego 80 zł. Kurs jest ważny 5 lat.

Prowadzimy również zapisy na atestację opryskiwaczy (koszt od 123 zł) i na kurs chemizacyjny podstawowy - 120 zł.

Ilość miejsc ograniczona!  Obowiązują zapisy!

Zapisy pod tel. 43 678 40 32,  kom. 517 738 451

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje o  możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu  „Posiłek w szkole i w domu” na zakup posiłku w szkole dla dzieci uczących się.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód na osobę w rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie  - art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj: 792,00 zł oraz spełniona jest jedna z przesłanek z art. 7 ustawy o pomocy społecznej m.in.: wielodzietność, bezrobocie, choroba przewleka, niepełnosprawność.

Przyznanie pomocy w formie posiłku następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie.

Szczegóły dotyczące w/w pomocy dostępne są  w Ośrodku Pomocy oraz  pod nr. tel: 43 678 66 74.