Województwo Łódzkie organizuje bezpłatne szkolenie online pn. „Turystyka wiejska jako trend i alternatywa w czasie pandemii COVID-19”.

Szkolenie skierowane jest do osób prowadzących działalność turystyczną na obszarach wiejskich lub planujących rozpoczęcie działalności związanej ze świadczeniem usług turystycznych na obszarach wiejskich województwa łódzkiego.

Szczegóły na stronie:

Powiat Poddębicki i Fundacja Inicjatywy Powiatu Poddębickiego zapraszają młodzież i osoby dorosłe do udziału w konkursie poetyckim w ramach zadania pn. „Powiatowe spotkania kulturalne – przegląd twórczości artystycznej powiatu poddębickiego” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS na rok 2021.

Szczegóły na stronie:

https://www.poddebicki.pl/asp/konkurs-poetycki-dla-mlodziezy-i-doroslych,70,artykul,1,3459

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 76

Nazwa biura: IMGW-PIB Meteorological Forecast Centre, Poznan Team

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/ 1

Obszar: województwo łódzkie, powiat poddębicki

Ważność: od godz. 12:00 dnia 21.10.2021 do godz. 21:00 dnia 21.10.2021

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie dość silnego i silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%):85%

Uwagi:W związku z dynamiczną sytuacją meteorologiczną, ostrzeżenie może być aktualizowane.

 

Zarządzenie nr 77/2021
Wójta Gminy Zadzim

z dnia 20 października 2021r.
w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę
w Urzędzie Gminy w Zadzimiu.

 

Na podstawie art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2019r. poz. 1282, z 2021r. poz. 1834) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z 2021r. poz.1162), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam dla pracowników Urzędu Gminy w Zadzimiu dzień 12 listopada 2021 r. (piątek) jako dodatkowy dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę w dniu 25 grudnia 2021r.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

                                                                                                                   /-/ Wójt Gminy Zadzim

                                                                                                                     Krzysztof Woźniak