Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje o realizacji nowego Podprogramu 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W związku z otrzymaną dostawą artykułów żywnościowych, zapraszamy osoby uprawnione od 24 października 2017 roku (codziennie, do wyczerpania zapasów) w godzinach od 9.00 do 14.00.

Szczegóły na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - http://gops.gminazadzim.pl/

 

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
OSTRZEŻENIE Nr 56
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silna mgła/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 19:15 dnia 19.10.2017 do godz. 11:00 dnia 20.10.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność do 100 m.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%
Uwagi: Aktualnie mgła występuje w subregionie sieradzkim.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Leszek Szaradowski
Godzina i data wydania: godz. 18:57 dnia 19.10.2017
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MGLA/1 lodzkie od 19:15/19.10 do 11:00/20.10.2017 widzialnosc do 100 m

KURENDA

Uprzejmie informuję, iż rolnicy z terenu Gminy Zadzim u których wystąpiły szkody spowodowane huraganem (sady produkcyjne, kukurydza) mogą składać wnioski do Urzędu Gminy w Zadzimiu w celu dokonania lustracji przez komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych od 20 października 2017r.
Niniejszym zaznaczam, iż załącznikiem do wniosku jest ksero wniosku o płatności bezpośrednie na rok 2017 oraz ksero polisy ubezpieczeniowej (jeśli była zawarta).

Podkreślam, iż podstawą do szacowania strat w uprawie – kukurydza niezbędne do przeprowadzenia lustracji przez komisję jest, aby uprawa pozostawała wciąż na polu.

Urząd Gminy w Zadzimiu na chwilę obecną nie posiada informacji z jakiej formy pomocy będą mogli skorzystać rolnicy u których wystąpiły szkody.

Szczegółowe informację związane z procedurą szacowania strat można uzyskać pod numerem tel. (43)678-61-60 lub w pokoju nr 3 w Urzędzie Gminy w Zadzimiu.

 

Wójt Gminy Zadzim

/-/ Krzysztof Woźniak