UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PROGRAM OPERACYJNY

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2014 – 2020

 

DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH – listopad 2018

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zadzimiu w dniu 05.11.2018r. otrzymał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2018.

Artykuły będą wydawane we wtorki i czwartki w godzinach 9,00 - 13,00. Na jedną osobę przysługuje jedna paczka, w której skład wchodzą :

1/ GROSZEK Z MARCHEWKĄ – 3 SZT.

2/ FASOLA BIAŁA – 3 SZT.

3/ KASZA GRYCZANA – 1 SZT.

4 / MLEKO UHT – 3 SZT.

5/ SZYNKA DROBIOWA – 3 SZT.

6/ CUKIER BIAŁY – 1 KG

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy żywnościowej od dnia 01.10.2018r. wynosi: - dla osoby samotnie gospodarującej - 1 402,00 zł, - dla osoby w rodzinie - 1 056,00 zł. Miejsce wydawania artykułów spożywczych – magazyn przy Urzędzie Gminy w Zadzimiu (w podwórku).

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje, że

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodzinny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się z zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497)

Od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 31 października 2019 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego , o którym mowa w art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 poz. 1952 ze zm.), wynosi 184,42 zł miesięcznie.

Od dnia 1 listopada 2019 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych, wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Od dnia 1 listopada 2018 r. wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych, wynosi 620,00 miesięcznie.

Od dnia 1 listopada 2018 r. wysokość zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092)o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wynosi 620,00 zł miesięcznie.

Zmiany decyzji przyznających prawo do w/w świadczeń zostaną dokonane z urzędu.