Starostwo Powiatowe w Poddębicach informuje o realizacji zadania pn.: ”Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Zadzim”, zleconego Firmie TAXUS UL Sp. z o.o. w Warszawie.

Po wykonaniu taksacji terenowej i opracowaniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, zostaną one przesłane do Urzędu Gminy Zadzim, celem przedłożenia właścicielom lasów.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 t.j. ze zm.) projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy. O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wójt informuje pisemnie właścicieli lasów, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

 

             

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta
Gminy Zadzim z dnia 5 maja 2021 r.

 

Urząd Gminy będzie nieczynny w dniu 4 czerwca 2021 r. (piątek),
w zamian za święto 1 Maja które przypadało w bieżącym roku w sobotę.


Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Zadzim z dnia 5 maja 2021 r.

                      

 

 

 

Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, Pracownicy Państwowej Straży Pożarnej,

z okazji Dnia św. Floriana – patrona strażaków, w imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy Zadzim, pragnę Wam przekazać wyrazy szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud  i poświęcenie w ochronie życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Gotowość niesienia pomocy innym, nie bacząc  na własne bezpieczeństwo, to działanie wpisane w codzienną strażacką służbę. To dzięki Waszej postawie oraz sumiennej pracy straż pożarna cieszy się należnym zaufaniem społecznym.

Jednocześnie życzę Wam wytrwałości i sukcesów w codziennej pracy, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Niech podejmowane przez Was działania i służba drugiemu człowiekowi, będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

                                                             Z wyrazami szacunku

                                                              Krzysztof Woźniak

                                                              Wójt Gminy Zadzim

Urząd Statystyczny w Łodzi, pod patronatem TVP3 Łódź organizuje konkurs filmowy dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych

Konkurs ma na celu promowanie idei Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 oraz stwarza Uczestnikom możliwość zaprezentowania talentu, kreatywności i pomysłowości.

Zadaniem Uczestnika jest wykonanie filmu promującego ideę spisu powszechnego, który w sposób oryginalny, pomysłowy i kreatywny odpowie na pytanie „Dlaczego liczy się każdy?

Szczegóły na stronie konkursu: https://lodz.stat.gov.pl/nspkonkursfilmowy