W związku z koniecznością przekazania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informacji na temat planów w zakresie upraw maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych na terenie gminy Zadzim w 2022 roku informujemy, że osoby zainteresowane uprawą ww. roślin powinny dokonać zgłoszenia do Urzędu Gminy w Zadzimiu w terminie do 27 września 2021 roku.


Ponadto informujemy, że podstawowym warunkiem wydania pozwolenia na ww. uprawy jest zawarcie umowy kontraktacyjnej zainteresowanego producenta z podmiotem uprawionym przez marszałka województwa na prowadzenie tego typu działalności.

Odpowiedni formularz stanowi załącznik do niniejszej informacji oraz znajduje się w siedzibie urzędu.

Gminne Biuro Spisowe w Zadzimiu informuje, iż 21 września 2021 w godzinach 9.00 - 14.00 w miejscowości Małyń (pod sklepem spożywczym w budynku OSP Małyń) będzie czynny SPISOBUS

Osoby chętne aby się spisać prosimy o przygotowanie nr PESEL wszystkich osób wspólnie zamieszkujących pod danym adresem.

Koło Gospodyń Wiejskich w Zygrach zaprasza do wspólnej zabawy w miłej i przyjaznej atmosferze w dniu 19 wrzesień br. ( niedziela) w godz. 13.00. - 18.00, sala OSP Zygry.