INFORMACJA

Pracownik Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach
Pełni dyżur w Urzędzie Gminy w Zadzimiu
w każdy poniedziałek w godz. 8.00-16.00 pok. nr 5

Zainteresowane osoby mogą uzyskać pomoc m.in.:
- w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z funduszy UE
- złożeniu wniosku o dopłaty bezpośrednie
- w opracowaniu biznesplanów na inwestycje w gospodarstwach rolnych ( np. zakup ziemi, maszyn rolniczych)
- w ukończeniu tzw. kursów chemizacyjnych
- w przygotowaniu wniosków o dotację do zakupionego kwalifikowanego materiału siewnego
- w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie do wapnowania gleb
- w zakresie szkoleń dla rolników

KONTAKT:
Agnieszka Bastrzyk
ŁODR zs. w Bratoszewicach o/Kościerzyn
Powiatowy Zespół Doradców Rolniczych w Poddębicach
Ul. Kaliska 5/7 99-200 Poddębice
Tel. 517 738 451

https://www.lodr-bratoszewice.pl/

 Informujemy mieszkańców Gminy Zadzim, że Wojewoda Łódzki w dniu 24 stycznia 2022 r. wydał Rozporządzenie Nr 6 /2022 zmieniające Rozporządzenie Nr 5 /2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzenia zakazów oraz nakazów na tych obszarach. ( Dz.U. Województwa Łódzkiego z 2022 r., poz. 466).

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 9

Nazwa biura: IMGW-PIB Meteorological Forecast Centre, Poznan Team

Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/ 1

Obszar: województwo łódzkie, powiat poddębicki

Ważność: od godz. 13:00 dnia 24.01.2022 do godz. 02:00 dnia 25.01.2022

Przebieg: Prognozowane są słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%):80%