Urząd Stanu Cywilnego w Zadzimiu uprzejmie informuje, że parom małżeńskim, które zawarły związek w roku 1972 przysługuje medal za długoletnie pożycie. Zgłoszenia mogą również składać pary, które nie otrzymały medalu a minęła im 50 rocznica ślubu.

 

W związku z tym prosimy osoby zainteresowane o składanie wniosków

osobiście w Urzędzie Gminy w Zadzimiu pokój nr 4 ewentualny kontakt

telefoniczny 0 43 678-61-60 w terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku.

 

w sprawie projektu „ Programu współpracy Gminy Zadzim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w dniu 10.11.2021 r. ogłoszone zostało przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Zadzim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

 

Konsultacje trwały od 15.11.2021 r. do 19.11.2021 r. i zostały przeprowadzone w oparciu o uchwałę Nr L/239/2010 Rady Gminy w Zadzimiu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiotowe konsultacje przebiegały w następujących formach:

  1. Projekt „Programu współpracy Gminy Zadzim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zadzimiu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

  2. W terminie od 15.11.2021 r. do 19.11.2021 r. wszelkie uwagi i opinie zainteresowani mogli wysłać:

  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Zadzimiu, Zadzim 44, 99-232 Zadzim lub

  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej znajdującej się na platformie ePUAP umieszczonej pod adresem www.epauap.gov.pl lub

  • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

 

Wyniki konsultacji: organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie wniosły uwag i wniosków co do przedmiotu konsultacji.

 

 

 

                                                                                    /-/ Wójt Gminy Zadzim

                                                                     Krzysztof Woźniak

 

Zadzim, dnia 22.11.2021 r.

Gmina Zadzim informuje, że w ramach pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, w wysokości 10 000,00 zł przeznaczonej na realizację bieżących zadań własnych gminy, zrealizowano projekt lokalny pod nazwą: „Budowa Placu Zabaw dla dzieci w miejscowości Żerniki , gm. Zadzim.”

  • Całkowita wartość projektu wyniosi 14 445,00 zł.
  • Pozostałe środki zostały wydatkowane z budżetu Gminy Zadzim.

Gmina Zadzim informuje, że w ramach pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, w wysokości 10 000,00 zł przeznaczonej na realizację bieżących zadań własnych gminy, zrealizowano projekt lokalny pod nazwą: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Małyniu, gm. Zadzim.”

  • Całkowita wartość projektu wynosi 12 000,00 zł.
  • Pozostałe środki zostały wydatkowane z budżetu Gminy Zadzim