Pani

Zdzisławie Stec

wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Teściowej

składają

Wójt Gminy Zadzim

z Pracownikami Urzędu Gminy i GOPS

Przewodniczący Rady Gminy w Zadzimiu

z Radnymi