W tym roku po raz pierwszy mieszkańcy regionu mają możliwość współdecydowania o podziale pieniędzy z budżetu województwa łódzkiego w ramach „Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego na rok 2018”

W ramach podziału środków Województwo Łódzkie podzielone zostało na 5 subregionów, w tym zachodni obejmujący powiaty: poddębicki, zduńskowolski, pabianicki, łaski, sieradzki, wieruszowski, wieluński i pajęczański

Zachęcamy do głosowania na wspólny projekt gmin Zadzim, Uniejów i Wartkowice (Subregion Zachodni)

Z465 - SPLĄTANI MIŁOŚCIĄ DO MUZYKI

Głosować można elektronicznie na stronie - https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/ lub tradycyjnie wypełniając kartę do głosowania, którą następnie można dostarczyć do jednego z punktów do głosowania lub do Urzędu Gminy w Zadzimiu i szkół na terenie gminy Zadzim.

Do pobrania: