11 listopada w Zadzimiu odbyły się Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości.
W uroczystościach licznie uczestniczyły poczty sztandarowe i delegacje. Na zaproszenie Wójta Gminy Zadzim Krzysztofa Woźniaka na obchody przybyli między innymi: Poseł na sejm RP Piotr Polak, radni powiatowi, radni rady gminy, przedstawiciele instytucji powiatowych, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy z pracownikami, sołtysi, delegacje szkół, instytucji oraz organizacji politycznych i społecznych, zespoły śpiewacze, orkiestra OSP Zadzim, mieszkańcy gminy.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele p.w. Świętej Małgorzaty w Zadzimiu, celebrowana przez Księdza Proboszcza Juliusza Mieczyńskiego, który szczególnie pięknie przedstawił Świętego Jana Pawła II jako przykład patriotyzmu.

W kościele, po Mszy, do zebranych przemówił Wójt Gminy dziękując wszystkim za przybycie i przygotowanie uroczystości. Szczególną uwagę zwrócił na konieczność okazywania postaw patriotycznych i szacunek dla atrybutów naszej Ojczyzny jakimi są biało-czerwona flaga i orzeł w koronie. Podkreślał również jak bardzo ważne, mimo pokoju i wolnej niepodległej Ojczyzny, jest dbałość o rozwój i szacunek dla Polski.

Uczestnicy uroczystości obejrzeli piękny występ słowno-muzyczny przygotowany wspólnie przez dzieci i młodzież Zespołu Szkół w Zadzimiu i Szkoły Podstawowej w Zygrach. Wzruszające widowisko nagrodzone zostało brawami.

Przybyłe delegacje na czele z orkiestrą i sztandarami udały się pod obelisk w centrum Zadzimia, gdzie w hołdzie poległym w obronie Ojczyzny złożyły wiązanki kwiatów.

Wartę honorową przy obelisku pełnili harcerze z Zespołu Szkół w Zadzimiu. Jak co roku mieszkańcy gminy i goście uczestniczący w uroczystościach skorzystali z zaproszenia Wójta i przybyli do Urzędu Gminy na poczęstunek. Tutaj dalej toczyły się dobre i miłe rozmowy Polaków.

Wójt Gminy dziękuje wszystkim za udział w Gminnych Obchodach Narodowego Święta Niepodległości oraz za wszelką pomoc w ich organizacji. Szczególne słowa podziękowania Wójt kieruje do: Księdza Proboszcza Juliusza Mieczyńskiego, przybyłych delegacji, druhów strażaków, pocztów sztandarowych, orkiestry OSP Zadzim, nauczycieli oraz uczniów Zespołu Szkół w Zadzimiu i Szkoły Podstawowej w Zygrach.