W dniu 16 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się kwartalna narada z sołtysami. W naradzie uczestniczyli: sołtysi z terenu gminy, wójt gminy, skarbnik gminy,   kierownik referatu komunalno-inwestycyjnego, I zastępca komendanta powiatowego policji w Poddębicach z pracownikami, kierownik PT KRUS w Poddębicach, powiatowy lekarz weterynarii w Poddębicach.

 Tematy narady :

  1. Otwarcie narady
  2. Informacja powiatowego Lekarza Weterynarii
  3. Informacja z powiatowego biura ARiMR
  4. Informacja KRUS w sprawie zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  5. Debata z udziałem Przedstawicieli KPP w Poddębicach na temat bezpieczeństwa mieszkańców.
  6. Realizacja zobowiązań podatkowych i opłat za trzy kwartały 2917 r.
  7. Omówienie bieżących zadań realizowanych na terenie Gminy Zadzim.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie narady

 

Kierownik PT KRUS w Poddębicach – Edyta Michalska omówiła zagadnienia dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników i obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii –Józef Klimczak przedstawił informację na temat zasad postępowania w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się ognisk ptasiej grypy oraz afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach rolnych.

Skarbnik Gminy Jolanta Kubis przedstawiła informację na temat ściągalności zobowiązań pieniężnych oraz opłat za odbiór odpadów komunalnych w minionym kwartale.

Wójt Gminy Krzysztof Woźniak szeroko omówił realizację zadań w okresie ostatnich trzech miesięcy oraz bieżące sprawy i działania urzędu gminy. Ponadto Wójt przedstawił informację biura powiatowego ARiMR na temat obowiązku dokonywania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada. Gospodarz gminy podziękował sołtysom za pomoc w organizacji dożynek gminnych oraz za obecność na obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Podczas narady odbyła się debata społeczna, połączona z pokazem multimedialnym, na temat bezpieczeństwa mieszkańców gminy pod hasłem ”Jak uniknąć zagrożeń”, zorganizowana przez kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach. Debatę otworzył I Zastępca Komendanta – Jarosław Zieliński, który między innymi przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy. Zgromadzeni zostali zapoznani z ogólnymi założeniami programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Najważniejszym przesłaniem debaty było wskazanie uczestnikom zagrożeń na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

 

 

 

DSC_0173.jpgDSC_0177.jpgDSC_0185.jpgDSC_0189.jpgDSC_0193.jpgDSC_0198.jpg