Urząd Gminy informuje, że XLI sesja Rady Gminy w Zadzimiu odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zadzimiu.


Proponowany porządek obrad