KOMUNIKAT

z dnia 28 listopada 2017r. skierowany do konsumentów korzystających z wody produkowanej przez wodociąg sieciowy w Wierzchach

(dotyczy miejscowości: Wierzchy, Iwonie, Chodaki, Babiniec, Piotrów, Żerniki, Anusin, Charchów Księży, Rzechta Drużbińska, Alfonsów, Hilarów Urszulin, Dziadów, Wola Flaszczyna, Wola Dąbska, Pałki, Wola Sipińska,)

W próbkach wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Wierzchach oraz z sieci wodociągowej: Piotrów i Charchów Księży stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody bakteriami grupy coli w ilości odpowiednio 4 jtk, 7 jtk i 16 jtk.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) dopuszczalna wartość dla bakterii grupy coli w 100 ml wynosi 0 jtk.


Woda z w/w wodociągu nie nadaje się do spożycia, w tym przygotowania posiłków, mycia naczyń kuchennych, owoców i warzyw, mycia zębów oraz przemywania otwartych ran.

Woda bezpośrednio pobrana z kranu nadaje się jedynie do celów sanitarno-bytowych (do kąpieli i spłukiwania toalety) i może być również podawana zwierzętom.

WODA DO SPOŻYCIA BĘDZIE WYDAWANA W OKREŚLONYCH PUNKTACH DYSTRYBUCJI U SOŁTYSÓW W GODZINACH 8 - 17

W celu eliminacji zanieczyszczenia mikrobiologicznego czasowo do wody będzie podawany środek dezynfekcyjny, co może spowodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku.


W momencie wyeliminowania zagrożenia, zostanie przekazana informacja o odwołaniu ostrzeżenia.


Prosimy przekazać tę informację Państwa sąsiadom.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach, tel. 43 678-86-00, 43 678-86-01, 43 822-34-81
  • Urząd Gminy w Zadzimiu, tel. 43 678-61-60