Wojewoda Łódzki w dniu 27 grudnia 2017 r. zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania z budżetu państwa w 2018 r. w ramach wieloletniego programu pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Lista obejmuje 23 wnioski gminne,wśród których na 8 miejscu znajduje się wniosek Gminy Zadzim – „Przebudowa drogi gminnej 111011E Chodaki –Iwonie – Piotrów – Pudłówek w miejscowości Iwonie”. Dofinansowanie jakie otrzymał nasz samorząd na przebudowę powyższej drogi to kwota 667 438,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1 334 876,00 zł. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku 711 mb, pobocza, chodnik z kostki brukowej i przepusty pod zjazdami oraz pełne oznakowanie drogi. Planowany termin realizacji przewidziany jest na miesiąc maj-czerwiec 2018 roku.