Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego informuje, iż trwa nabór wniosków do konkursu na programy profilaktyczne przeciwdziałające cukrzycy w województwie łódzkim.

Jeśli reprezentujesz zatem podmiot wykonujący działalność leczniczą (wskazaną w ustawie o działalności leczniczej), jednostkę samorządu terytorialnego, jej jednostkę organizacyjną lub utworzone przez nie podmioty, legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu, weź udział w ogłoszonym Konkursie i dołącz do realizatorów programu przeciwdziałającego cukrzycy!

Szczegóły na stronie projektu: https://rpo.lodzkie.pl