Parom małżeńskim, które zawarły związek w roku 1968 przysługuje medal za długoletnie pożycie. Zgłoszenia mogą również składać pary, które nie otrzymały medalu a minęła im 50 rocznica ślubu.  W związku z tym prosimy osoby zainteresowane o składanie wniosków osobiście w Urzędzie Gminy w Zadzimiu pokój nr 4 lub  ewentualny kontakt telefoniczny  43 678-61-60 w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku.