Z przyjemnością  informujemy Państwa, iż w dniu 22 stycznia br. Wójt Gminy Zadzim Krzysztof Woźniak zawarł umowę na „ Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zadzim”. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym została firma ECOL-UNICON Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Przypominamy, że zadanie to stanowi znaczącą  część inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków oraz dobudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Zadzim”, która uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ze środków PROW na lata 2014-2020.

Odrębną część zadania  stanowi budowa dwóch  nowych odcinków wodociągów w miejscowościach  Szczawno Rzeczyckie i Kazimierzew.

Całość to niezwykle ważna inwestycja, zarówno  z tytułu potrzeb mieszkańców oraz konieczności wypełniania przez gminę obowiązków prowadzenia oczyszczalni zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Przebudowana oczyszczalnia będzie mogła przyjmować ścieki od indywidualnych i zbiorowych odbiorców, dziś wywożonych  do czyszczalni w gminach sąsiednich. To jednoznacznie zmniejszy koszty mieszkańców, jak i gminy.

Zadanie stanowi jedną z największych inwestycji realizowanych w Gminie Zadzim i jest odpowiedzią naszego samorządu na zachodzące zmiany w przepisach  oraz zaostrzenia i wymogi w tym zakresie. Chcemy dbać o stan środowiska, ale także o kieszeń gminy i jej mieszkańców. Całkowita wartość zadania  stanowi kwotę 4 107 186,36 zł.

 

DSC_0915.jpgDSC_0916.jpg