Z  satysfakcją informujemy, że sukcesem zakończyły się zabiegi  Wójta Gminy Zadzim Krzysztofa Woźniaka o uzyskanie środków dla  jednostek OSP naszej gminy, celem poprawy  gotowości bojowej strażaków.  W ramach dotacji z Ubezpieczenia Społecznego Rolników druhowie z Małynia  mogli  zakupić  specjalistyczny sprzęt, w tym : pompę pływającą, agregat prądotwórczy oraz pilarkę do betonu.

Ochotnicy z OSP Chodaki doposażyli swoją jednostkę w pilarkę łańcuchową, podkrzesywarkę  i także w agregat prądotwórczy oraz w  pompę pływającą. Każda jednostka zyskała sprzęt o wartości 15 500,00 zł. tj.  łącznie  31 000,00 zł.  Wymagany wkład własny był niewielki i wynosił jedynie 3% całości kosztów zakupionego sprzętu tj. po 500 zł. z każdej jednostki.

Chcemy też przypomnieć , że także w roku ubiegłym Wójt Gminy zadbał o dofinansowanie jednostek OSP w naszej gminie.  Decyzją Zarządu Gminnego ZOSP strażacy z  Sikor i strażacy z  Chodaków  otrzymali dotacje z MSWiA w ramach „Przygotowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo- gaśniczych”. Druhowie
 z Sikor zakupili cztery komplety umundurowania bojowego i radiotelefon na  łączną  kwotę 11 924,00 zł. Natomiast jednostka w Chodakach dofinansowanie w kwocie 12 000,00 zł. przeznaczyła na remont garażu i montaż nowoczesnej bramy wjazdowej. Podkreślić należy, że wszystkie zabiegi zmierzające do pozyskania lepszego, nowocześniejszego sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych mają swój nadrzędny cel , a jest nim poprawa bezpieczeństwa  mieszkańców naszej gminy.

 

DSC_0066.JPGDSC_0070.JPGDSC_0072.JPGDSC_0086.JPGDSC_0088.JPGDSC_0100.JPGDSC_0111.JPGDSC_0131.JPG