Pani Dorocie Błażejewskiej

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zadzimiu

szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Matki

składają

Wójt Gminy Zadzim

z pracownikami UG i GOPS,

Radni Rady Gminy Zadzim