Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa

wszystkim Paniom i Panom Sołtysom z terenu Gminy Zadzim

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

pomyślności oraz zadowolenia z wykonywania obowiązków.

Dziękujemy za współpracę, za zaangażowanie i wszelkie inicjatywy

Na rzecz społeczności lokalnej.

Niech praca w sołectwach dostarcza Państwu wiele satysfakcji

i będzie źródłem uznania mieszkańców naszej gminy.

 

Piotr Trybura

Przewodniczący Rady Gminy Zadzim

 

Krzysztof Woźniak

Wójt Gminy Zadzim