17 listopada br. na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach, jednej z najstarszych OSP w naszym województwie, odbył się uroczysty Apel Strażaków Ochotników Województwa Łódzkiego dla uczczenia 100 –lecia Odzyskania Niepodległości. Na uroczystości, druhów naszego powiatu reprezentowali :  Krzysztof Woźniak – Wójt Gminy Zadzim, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zadzimiu, Tadeusz Chmielewski  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Poddębicach, Zdzisław Sobieraj- Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Poddębicach, Krzysztof Janiak- Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Uniejowie  oraz poczty sztandarowe.

Podczas apelu Druh Zdzisław  Sobieraj, na wniosek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi,  odznaczony został najwyższym odznaczeniem OSP RP-  Złotym Znakiem Związku. Znak ten nadawany jest za długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej lub w Związku OSP RP. Odznaką tą może być uhonorowana osoba lub instytucja, która w sposób znaczący zasłużyła się dla działalności Związku OSP RP, jak również Ochotnicza Straż Pożarna o co najmniej 100-letniej działalności.

Druhowi Zdzisławowi Sobierajowi gratulujemy i życzymy wiele satysfakcji  z działalności w ochotniczych strażach pożarnych oraz  dalszych sukcesów.

 

PB170989.JPGPB170993.JPGPB170996.JPGPB171004.JPGPB171005.JPGPB171014.JPG