Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach PZDR Poddębice zapraszają na szkolenie które odbędzie się 30.11.2018 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Zadzimiu od godziny 13.00

Program szkolenia:

Program azotanowy ( nowe wymogi dotyczące nawożenia azotowego oraz nawozami naturalnymi, przechowanie obornika i gnojówki)

lektor Bartłomiej Pijewski ŁODR zs. w Bratoszewicach

Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym lektor Józef Klimczak PIWet w Poddębicach

Zmiany w Ubezpieczeniach Społecznych Rolników lektor pracownik KRUS Poddębice

Pierwsza pomoc przedmedyczna lektor Państwowa Straż Pożarna