Gmina Zadzim informuje, że otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki na realizację zadania pod nazwą:

"Rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Zadzim”.

Całkowity koszt zadania wynosi: 4 107 186,36 zł.

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi wynosi 1 432 348,00