Pan Mariusz Warycha - Przewodniczący Rady Gminy w Zadzimiu informuje, że będzie pełnił dyżury  w Urzędzie Gminy w Zadzimiu, w związku z chęcią stałego kontaktu z mieszkańcami i uwzględnieniem w ten sposób ich oczekiwać. Dyżury odbywały się będą  raz w tygodniu, w poniedziałki, w godzinach 10.00 – 11.00 - pokój nr 5.