Panu

Pawłowi Polińskiemu

Radnemu Rady Gminy w Zadzimiu

szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Brata

składają

Wójt Gminy Zadzim

z Pracownikami Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy w Zadzimiu

z Radnymi