7 grudnia br. odbyła się w siedzibie urzędu gminy ostatnia w tym  roku sesja Rady Gminy. Na sesji wójt gminy podsumował wyniki pracy gminy w 2018 r. ze szczególnym uwzględnieniem zrealizowanych inwestycji.

 Radni  jednogłośnie uchwalili budżet na rok 2019, Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2029 oraz między innymi Gminny Program Osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023  oraz Gminny Program Opieki nad Zwierzętami na rok 2019. Wójt z satysfakcją   przedstawił proponowane wartości budżetu, którego całość przygotowana została na 29 087 854,00 zł. Na sesję do Zadzimia przybyli również mili goście: Poseł Na Sejm RP -  Piotr Polak, któremu Wójt Gminy wraz z przewodniczącym Rady, w imieniu całej społeczności gminy dziękowali za życzliwość i wsparcie w realizacji wielu zadań gminy. Cieszyliśmy się z przybycia na sesję przedstawicieli powiatu: Małgorzaty Komajdy- Starosty Poddębickiego i Sebastiana Romanowskiego-Przewodniczącego Rady Powiatu,  którzy w swoich wypowiedziach zapewniali o podjęciu w nowej kadencji dobrej i sprawiedliwej współpracy ze wszystkimi gminami powiatu. Sesja zakończyła się życzeniami noworocznymi dla wszystkich mieszkańców Gminy Zadzim oraz gości.

 

vlcsnap-2018-12-31-09h22m46s807.pngvlcsnap-2018-12-31-09h23m02s100.pngvlcsnap-2018-12-31-09h25m48s083.pngvlcsnap-2018-12-31-10h23m52s020.png