Drukuj

 

Urząd Stanu Cywilnego w Zadzimiu uprzejmie informuje, że

parom małżeńskim, które zawarły związek w roku 1969 przysługuje medal za długoletnie pożycie. Zgłoszenia mogą również składać pary, które nie otrzymały medalu a minęła im 50 rocznica ślubu.

 

W związku z tym prosimy osoby zainteresowane o składanie wniosków

osobiście w Urzędzie Gminy w Zadzimiu pokój nr 4 ewentualny kontakt

telefoniczny 0 43 678-61-60 w terminie do dnia 31 stycznia 2019roku.