Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Szadku serdecznie zaprasza do udziału w Regionalnym Turnieju Sołectw, który odbędzie się 1.09.2019 r. na terenie rekreacyjnym przy Ośrodku Kultury w Szadku (ul. Widawska 16, 98-240 Szadek).
Regionalny Turniej Sołectw to impreza wojewódzka pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, Starosty Zduńskowolskiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta Szadek.
Organizatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Szadku, a partnerami Gmina i Miasto Szadek, Lokalna Grupa Działania "Podkowa" oraz Gminne Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Szadku.
Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: potrawa regionalna, prezentacja artystyczna oraz wystawa rękodzieła. Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne. Z uwagi na ograniczenie liczby uczestników do 30 reprezentacji, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń - zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 23.08.2019 r. na załączonych kartach uczestnictwa.
Regionalny Turniej Sołectw realizowany jest w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Regulamin i karty zgłoszeniowe: