KURENDA

Urząd Gminy w Zadzimiu informuje, iż w związku z wystąpieniem zagrożenia suszą zgodnie z procedurą postępowania związaną z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami  atmosferycznymi,  zainteresowani rolnicy mogą zgłaszać wnioski o szacowanie strat przez Gminną Komisję, niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 15 lipca 2019 r.

Wnioski o szacowanie strat należy składać w terminie umożliwiającym Komisji oszacowanie szkód przed zbiorem plonu głównego. Wnioski złożone po zbiorze nie będą rozpatrywane.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. https://www.lodzkie.eu/ lub do pobrania ze strony Urzędu Gminy Zadzim

 

Urząd Gminy w Zadzimiu na chwilę obecną nie posiada informacji z jakiej formy pomocy będą mogli skorzystać rolnicy u których wystąpiły straty w związku z suszą.