Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi
oraz Placówka Terenowa KRUS w Poddębicach apelują:
Nie daj się wkręcić i zgłaszaj wypadki bezzwłocznie!