Temat: Tarcza 3.0 i 4.0 rozwiązania dla pracowników i pracodawców ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia rozliczania się z przyznanych środków

Termin- 16 lipca godzina 17.00

Grupa docelowa- samozatrudnieni oraz pracownicy

Czas trwania szkolenia- 2 godziny

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

1. Usystematyzowanie informacji oraz zmiany w aktualnie dostępnych formach wsparcia.

2. Nowe formy wsparcia przewidziane w tarczach antykryzysowych 3.0. i 4.0.

3. Wskazanie zmian w zakresie prawa pracy:

- zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń,

- nowe rozwiązania dla pracowników i pracodawców przewidziane w tarczy antykryzysowej 4.0., w szczególności w zakresie:

- pracy zdalnej,

- obniżonego wymiaru czasu i przestoju,

- urlopów,

- zmiany dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

4. Rozliczanie środków pozyskanych w ramach tarczy antykryzysowej.

 

Temat: Dochodzenie roszczeń w transakcjach handlowych

Termin- 20 lipca godzina 17.00

Grupa docelowa- samozatrudnieni oraz pracownicy

Czas trwania szkolenia- 3 godziny

Zakres tematyki poruszanej podczas szkolenia:

1. Pojęcie przedsiębiorcy i konsumentów

a) konsument a przedsiębiorca,

b) różne formy prawne dłużnika – spółka cywilna i spółki prawa handlowego (spółki: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna, łączona – z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) oraz przedsiębiorca indywidualny – omówienie zasad odpowiedzialności,

c) windykacja z majątku osobistego oraz z majątku objętego wspólnością małżeńską,

d) źródła informacji o przedsiębiorcach (wykorzystanie m.in. informacji KRS i CEIDG).

2. Uzyskanie zapłaty i sposób jej zaliczenia:

a) sposób zaliczania wpłaty na poszczególne wierzytelności – art. 451 KC,

b) kto i na jakich warunkach decyduje na co zaliczona zostanie zapłata,

c) jak zaliczyć wpłatę w przypadku kilku należności.

3. Windykacja przedsądowa – rozmowa z dłużnikiem, wezwanie do zapłaty:

4. Ugoda:

a) rodzaje ugód (ugoda sądowa, ugoda pozasądowa, ugoda przed mediatorem),

b) zagrożenia przy zawieraniu ugód – omówienie na podstawie orzecznictwa sądowego.

5. Postępowanie sądowe i tytuły wykonawcze:

a) kapitalizacja odsetek, koszty procesu – jak zwiększyć należność dochodzoną w procesie – praktyczne przykłady zastosowania,

b) pozew o zapłatę – na co zwrócić uwagę,

c) zabezpieczenie roszczeń – jak zwiększyć szansę na zaspokojenie wierzytelności jeszcze w trakcie procesu,

d) rodzaje postępowań (upominawcze, nakazowe, nakaz zapłaty z weksla) – jak szybciej uzyskać tytuł egzekucyjny – praktyczne przykłady na podstawie orzecznictwa.