Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poddębicach oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informują o możliwej pomocy finansowej dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Szczegóły na stronie ARiMR - https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/asf-pomoc-finansowa-dla-producentow-swin.html