Droga Dyrekcjo

Drodzy Nauczyciele, Pedagodzy,

Wychowawcy i Pracownicy Oświaty

 

Z okazji

Dnia Edukacji Narodowej

serdecznie dziękuję Państwu za trud włożony w nauczanie

oraz wychowanie dzieci i młodzieży

uczęszczającej do szkół i przedszkoli

działających na terenie Gminy Zadzim.

Praca w oświacie jest zadaniem wymagającym wysokich kwalifikacji,

wytrwałości oraz zaangażowania.

 

Kształtowanie młodych umysłów i charakterów

jest bowiem trudną, ale jednocześnie zaszczytną misją.

Mam jednak nadzieję, że przynosi ona Państwu poczucie spełnienia,

dostarcza wielu radości i wyjątkowych chwil.

To dzięki Państwu uczniowie poszerzają swoje zainteresowania,

chętnie poznają świat a po latach z sentymentem wspominają czasy nauki.

 

Każdego roku wielu młodych ludzi

zdobywa tak potrzebne w dalszym życiu wykształcenie.

Wierzę, że ich obecne sukcesy zawodowe i osiągnięcia

są najlepszą zapłatą za Państwa pracę.

W wielu z nich zaszczepiliście chęć kształcenia innych

i teraz oni chcą kontynuować Państwa misję.

Za to wszystko należą się Państwu najwyższe słowa uznania.

 

Dziękując Państwu za pracę, w tym wyjątkowym dniu proszę przyjąć,

moje najserdeczniejsze życzenia: satysfakcji z wykonywanej pracy,

sukcesów, zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności

w życiu zawodowym i osobistym.

 

Z wyrazami szacunku

 

Wójt Gminy Zadzim

Krzysztof Woźniak