Od 1 lutego br rozpoczął się pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

  •  od 1 lutego 2021 r. do 01 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

  • 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
  • oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Wzór wniosku

 

Szczegóły na stronie ministerstwa rolnictwa