Szanowni Państwo,

informujemy, że w Urzędzie Gminy w Zadzimiu  można otrzymać jednorazowe maseczki ochronne, codziennie w godzinach pracy urzędu.  Bezpłatny pakiet maseczek ( 3 sztuki na osobę) można odebrać osobiście za pokwitowaniem u osoby obsługującej. Nie  będą wydawane dodatkowe pakiety „dla kogoś”, ani ich wielokrotność np. dla członków rodziny zamieszkujących wspólnie w gospodarstwie – jedna osoba może odebrać maksymalnie 3 sztuki. Akcja skierowana jest do mieszkańców wszystkich miejscowości z terenu gminy Zadzim. Rozdawanie potrwa do wyczerpana zapasów.

           

Dystrybucje maseczek prowadzą również druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych.