Koleżance Bożenie Krajewskiej

wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Matki

składają : 

Wójt Gminy Zadzim

z pracownikami Urzędu Gminy i GOPS

Przewodniczący Rady Gminy w Zadzimiu

 z radnymi