Urząd Gminy w Zadzimiu informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) od godziny 11:00 wypłacane będą pieniądze należne z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej za pierwszy okres 2021 r. Wypłata nastąpi w kasie urzędu bądź przelewem na konto bankowe zgodnie z wariantem wskazanym we wniosku przez wnioskodawcę.