Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, Pracownicy Państwowej Straży Pożarnej,

z okazji Dnia św. Floriana – patrona strażaków, w imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy Zadzim, pragnę Wam przekazać wyrazy szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud  i poświęcenie w ochronie życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Gotowość niesienia pomocy innym, nie bacząc  na własne bezpieczeństwo, to działanie wpisane w codzienną strażacką służbę. To dzięki Waszej postawie oraz sumiennej pracy straż pożarna cieszy się należnym zaufaniem społecznym.

Jednocześnie życzę Wam wytrwałości i sukcesów w codziennej pracy, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Niech podejmowane przez Was działania i służba drugiemu człowiekowi, będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

                                                             Z wyrazami szacunku

                                                              Krzysztof Woźniak

                                                              Wójt Gminy Zadzim