Gminne Biuro Spisowe informuje, iż 4 wrześniia 2021, w Zadzimiu, uruchomiony zostanie Mobilny Punkt Spisowy Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021. Punkt będzie czynny w czasie trwania Pikniku Koła Gospodyń Wiejskich w Zadzimiu w parku „Dereniowy skarb”, w godzinach 12:00-17:00. Osoby chętne aby się spisać prosimy o przygotowanie nr PESEL wszystkich osób wspólnie zamieszkujących pod danym adresem.