Gminne Biuro Spisowe informuje, iż 19 wrześniia 2021, w Zygrach, uruchomiony zostanie Mobilny Punkt Spisowy Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021. Punkt będzie czynny w czasie trwania Festynu Koła Gospodyń Wiejskich w Zygrach, przy sali OSP Zygry, w godzinach 13:00-18:00. Osoby chętne aby się spisać prosimy o przygotowanie nr PESEL wszystkich osób wspólnie zamieszkujących pod danym adresem.