Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują o planach modernizacji linii 220 kV Adamów-Pabianice, której fragment (14,23 km) przebiega przez teren Gminy Zadzim. W ramach prowadzonej inwestycji na linii wymieniony zostanie przewód odgromowy, a wykonawcą zadania będzie firma ENPROM Sp. z o.o. Rozpoczęcie prac planowane jest na lipiec 2022 r. a zakończenie wszelkich robót budowlanych we wrześniu 2022r.

Przed rozpoczęciem modernizacji przedstawiciele firmy ENPROM Sp. z o.o. skontaktują się z właścicielami wszystkich działek, z których prowadzone będą prace, w celu ustalenia warunków wejścia na nieruchomości oraz podpisania stosownych dokumentów.

 

Więcej informacji w poniższym linku:

https://wymianaopgw.pse.pl/linia-220-kv-adamow-pabianice/