Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Rodzinie i Najbliższym

z powodu śmierci

Pana Alfreda Meissnera

 Sołtysa sołectwa Ruda Jeżewska w latach 2007-2019

składają : 

Wójt Gminy Zadzim

z pracownikami

Przewodniczący Rady Gminy w Zadzimiu

 z radnymi