WÓJT GMINY ZADZIM
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach
Zygry 71; 99-232 Zadzim

Szczegóły ogłoszenia

Wójt Gminy Zadzim
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w zakresie:
 

Zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych

 

Szczegóły ogłoszenia

 

W niedzielę 10 lutego br. w hali sportowej Zespołu Szkół w Zadzimiu odbył się I turniej piłkarski rocznika 2007 PROGRES CUP. Patronat nad turniejem objął Krzysztof Woźniak Wójt Gminy Zadzim, który ufundował puchary dla najlepszych drużyn oraz medale dla wszystkich zawodników.