1 lutego  br. w Szkole Podstawowej w Zygrach odbyło się spotkanie  dzieci  z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, w ramach akcji informacyjno- edukacyjnej „Świeć przykładem w szkole”, zorganizowanej we współpracy z Wójtem Gminy Zadzim.
Celem akcji było przede wszystkim przypomnienie i uświadomienie poruszającym się po drodze po zmierzchu nie tylko o obowiązku, ale również o konieczności używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Dzieci chętnie opowiadały na pytania z zakresu podstawowych przepisów o ruchu drogowym. Na zakończenie spotkania przedszkolaki i uczniowie  otrzymali  elementy odblaskowe i długopisy ufundowane przez Wójta Gminy Zadzim, w ramach środków przeznaczonych na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Była to druga edycja wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie Gminy Zadzim, pierwsza  odbyła się w 2017 roku dla uczniów Zespołu Szkół w Zadzimiu.

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia: opady marznące/ 1

Obszar: województwo łódzkie ,powiat poddębicki

Ważność: od godz. 20:00 dnia 01.02.2019 do godz. 05:00 dnia 02.02.2019

Przebieg: prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%

Uwagi: Brak.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu w dniu 01.02.2019r. otrzymał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2018.

Artykuły będą wydawane we wtorki i czwartki w godzinach 9:00 - 13:00. 

Czytaj więcej...

 

Od 1 lutego br rozpoczyna się pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

  •  od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
  •  od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.