Kurenda

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach PZDR Poddębice zapraszają na szkolenie „ Normy i wymogi wzajemnej zgodności w województwie łódzkim” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalności informacyjnej” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się w Zadzimiu

Na szkoleniu będzie poczęstunek w postaci serwisu kawowego oraz obiadu.

Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika!

Liczba miejsc ograniczona !

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa pod numerami telefonu:

42/678-40-32 lub 519-301-033

 

Informujemy mieszkańców obsługiwanych przez wodociąg zbiorowy w Kłoniszewie , że w dniu dzisiejszym ( 22.01.2019 r.) nastąpią przerwy w dostawie wody w związku z pracami konserwatorskimi.

Za utrudnienia przepraszamy.

 Przypominamy o konieczności wymiany dowodu osobistego dla którego skończył się termin ważności. Do składanego wniosku należy dołączyć fotografię , która powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku / fotografia taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach – wymiary 35X45 mm, na wprost – en face/.

Wnioski należy składać w pokoju nr 4 Urzędu Gminy w Zadzimiu.

..........................................................................................................................................................

Urząd Stanu Cywilnego w Zadzimiu uprzejmie informuje, że parom małżeńskim, które zawarły związek w roku 1969 przysługuje medal za długoletnie pożycie. Zgłoszenia mogą również składać pary, które nie otrzymały medalu a minęła im 50 rocznica ślubu.W związku z tym prosimy osoby zainteresowane o składanie wniosków

osobiście w Urzędzie Gminy w Zadzimiu pokój nr 4 ewentualny kontakt

telefoniczny 0 43 678-61-60 w terminie do dnia 31 stycznia 2019roku.

W dniu wczorajszym, 20 stycznia br., w kościele w Zadzimiu  na zaproszenie Zarządu i Orkiestry OSP Zadzim uczestniczyliśmy w  tradycyjnym corocznym - już 17. koncercie kolęd Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej. Koncert  poprzedziła Msza Święta, w której obok orkiestry gościnnie uczestniczyła, podobnie jak  w koncercie, zaproszona przez OSP Zadzim Schola Dominikańska z Łodzi pod dyrekcją Jakuba Pokorskiego.

 Z wielką przyjemnością wysłuchaliśmy jak młody wiekiem a jednak profesjonalny chór przedstawił śpiewając na głosy najpiękniejsze polskie kolędy, jak i te w języku łacińskim.