Urząd Gminy informuje, że XLI sesja Rady Gminy w Zadzimiu odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zadzimiu.


Proponowany porządek obrad

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje o nowej dostawie artykułów żywnościowych w ramach Podprogramu 2017. Osoby uprawnione zapraszamy po odbiór artykułów od 23 listopada 2017 roku (codziennie, do wyczerpania zapasów) w godzinach od 9.00 do 14.00.

Szczegóły na stronie GOPS w Zadzimiu - http://gops.gminazadzim.pl/

 

 

W dniu 16 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się kwartalna narada z sołtysami. W naradzie uczestniczyli: sołtysi z terenu gminy, wójt gminy, skarbnik gminy,   kierownik referatu komunalno-inwestycyjnego, I zastępca komendanta powiatowego policji w Poddębicach z pracownikami, kierownik PT KRUS w Poddębicach, powiatowy lekarz weterynarii w Poddębicach.

 

 

16 listopada br. w Zespole Szkół w Zadzimiu odbyło się spotkanie dzieci i młodzieży z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, w ramach akcji „Świeć przykładem w szkole”, zorganizowane przy współpracy z Wójtem Gminy Zadzim.