Komunikat w sprawie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami.

Starostwo Powiatowe w Poddębicach przypomina, że od dnia 24 stycznia 2018 r. obowiązuje rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 201 r., poz. 992). Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami i jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.

Zakończyły się prace związane z przebudową miejsca rekreacji we wsi Wierzchy. W ramach zadania wykonany został nowy plac zabaw dla dzieci, nowe oświetlenie parku i placu, wykonane zostały nowe chodniki z kostki brukowej, zainstalowano nowe ławki, kosze, donicę ozdobną, a także tablicę informacyjną i słup ogłoszeniowy. Ponadto zamontowano nową wiatę przystankową, przebudowano zieleń oraz utwardzony został teren pod parking przy kościele.  Zadanie zrealizowane zostało w ramach operacji „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na które pozyskaliśmy 63,63% dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”. Całkowity koszt inwestycji wynosił 193 791,16 zł. Realizacja  zadania z pewnością poprawiła wizerunek i estetykę całej miejscowości Wierzchy, a także bezpieczeństwo wszystkich przybywających do Kościoła Parafialnego p.w. Św. Mikołaja.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 10


Nazwa biura IMGW-PIB: Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu z burzami/ 1
Obszar województwo: łódzkie powiat poddębicki
Ważność od godz. 09:30 dnia 18.07.2018 do godz. 09:30 dnia 19.07.2018
Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami od 15 mm do 30
mm miejscami do 40 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 65 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Leszek Szaradowski
Godzina i data wydania: godz. 08:22 dnia 18.07.2018

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział w Poddębicach

Województwo: Łódzkie
Powiat: Poddębicki
Agrofag: Owocówka jabłkóweczka
Roślina: Jabłoń
Data publikacji komunikatu: 16.07.2018 r.
Jabłoniom zagraża II pokolenie owocówki jabłkóweczki: TRWA LOT MOTYLI i SKŁADANIE JAJ.