Informujemy mieszkańców gminy obsługiwanych przez wodociąg zbiorowy w Skęcznie,

że w dniu 28 maja br. w godzinach 10.00 -15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana pracami konserwacyjnymi urządzeń.

DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH – maj 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu w dniu 23.05.2018r. otrzymał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2017.

Artykuły będą wydawane we wtorki i czwartki w godzinach 9:00 - 13:00.

Szczegóły na stronie GOPS w Zadzimiu - http://gops.gminazadzim.pl/

 

INFORMACJA

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1893) w przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie zawiera numeru PESEL przedsiębiorca powinien uzupełnić wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie cytowanej ustawy. Termin na zgłoszenie brakującego numeru PESEL upływa 19 maja 2018r.

Brak wpisu we wskazanym terminie skutkować będzie wykreśleniem przedsiębiorcy z CEIDG.

Należy mieć na względzie, iż wpisy przedsiębiorców, którzy po dniu 1 lipca 2011r. (od dnia powstania CEIDG) dokonywali jakichkolwiek zgłoszeń do CEIDG tj. zmiana wpisu, zawieszenie, bądź wznowienie działalności zawierają numery PESEL.

W związku z powyższym konieczność uzupełnienia wpisu dotyczy tych przedsiębiorców, którzy od bardzo dawna, nawet od kilkunastu lat, nie dokonywali żadnych zgłoszeń, a jednak prowadzą działalność gospodarczą.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 17


Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze/1
Obszar województwo: łódzkie
Ważność (cz. urz.): od godz. 12:00 dnia 17.05.2018 do godz. 21:00 dnia 17.05.2018
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie możliwe opady niewielkiego gradu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 85%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Przemysław Szrama
Godzina i data wydania: godz. 06:47 dnia 17.05.2018