Urząd Gminy Zadzim informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016r o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016r. poz. 2249), która wprowadziła szereg istotnych zmian w przepisach dotyczących wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów.

Zezwolenie nie jest wymagane m. in. dla drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

8 stycznia 2017 roku w kościele parafialnym w Zadzimiu odbył się XV, jubileuszowy Koncert Kolęd w wykonaniu  orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zadzimiu pod dyrekcją kapelmistrz Jadwigi Surtel. Pierwszy koncert odbył się w styczniu 2002 roku i na każdy kolejny, aby urozmaicić repertuar, organizatorzy zapraszali innych wykonawców. W tym roku, dla uhonorowania jubileuszu, postanowili  zrealizować  koncert we własnym zakresie, własnymi siłami. W roli głównej wystąpiła Orkiestra Dęta OSP w Zadzimiu pod dyrekcją pani kapelmistrz Jadwigi Surtel, która prowadzi orkiestrę od grudnia 2015 roku. Jako soliści wystąpili byli i obecni członkowie zadzimskiej orkiestry: Jolanta i Tomasz Wawrzyniak, Karina Kiejnich, Natalia Medyńska i Paweł Żak. Swoimi zdolnościami wokalnymi popisała się również cała orkiestra dęta oraz członkowie powstałego właśnie na tę okazję chóru strażackiego.

 

Urząd Gminy w Zadzimiu informuje, że Gmina Zadzim otrzymała dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 60 000,00 zł. na zadanie pn. "Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Małyń, gm. Zadzim". Koszt całkowity zadania wynosi 180 000,00 zł.