Kolejna jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Zadzim wzbogaciła się o nowy samochód bojowy. Druhowie z Małynia cieszą się z nowoczesnego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - Opel Movano, który jak mówi prezes OSP - Marek Majchrzak, „znacznie zwiększy gotowość bojową jednostki”.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 180 tys. zł. Wkład samorządu gminy to kwota 60.000 zł. czyli niecałe 34 % wartości zadania. Pozostałe środki pozyskano ze źródeł zewnętrznych : Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Oczywiście swój wkład własny wnieśli także strażacy, przy wsparciu mieszkańców Małynia i okolicznych miejscowości. Jesteśmy pewni, że samochód ten będzie dobrze służył całej społeczności.

 

002.jpg004.jpg008.jpg011.jpg042.jpg051.jpg057.jpg067.jpg