INFORMACJA

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1893) w przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie zawiera numeru PESEL przedsiębiorca powinien uzupełnić wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie cytowanej ustawy. Termin na zgłoszenie brakującego numeru PESEL upływa 19 maja 2018r.

Brak wpisu we wskazanym terminie skutkować będzie wykreśleniem przedsiębiorcy z CEIDG.

Należy mieć na względzie, iż wpisy przedsiębiorców, którzy po dniu 1 lipca 2011r. (od dnia powstania CEIDG) dokonywali jakichkolwiek zgłoszeń do CEIDG tj. zmiana wpisu, zawieszenie, bądź wznowienie działalności zawierają numery PESEL.

W związku z powyższym konieczność uzupełnienia wpisu dotyczy tych przedsiębiorców, którzy od bardzo dawna, nawet od kilkunastu lat, nie dokonywali żadnych zgłoszeń, a jednak prowadzą działalność gospodarczą.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 17


Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze/1
Obszar województwo: łódzkie
Ważność (cz. urz.): od godz. 12:00 dnia 17.05.2018 do godz. 21:00 dnia 17.05.2018
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie możliwe opady niewielkiego gradu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 85%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Przemysław Szrama
Godzina i data wydania: godz. 06:47 dnia 17.05.2018

 IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu


Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady deszczu/1
Obszar województwo łódzkie
Ważność (cz. urz.) od godz. 16:00 dnia 16.05.2018 do godz. 08:00 dnia 17.05.2018
Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana
wysokość opadów od 25 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm. Początkowo burze.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%) 85%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB Przemysław Szrama
Godzina i data wydania godz. 09:49 dnia 16.05.2018

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 15
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar województwo łódzkie
Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 11.05.2018 do godz. 24:00 dnia 11.05.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad. Istnieje prawdopodobieństwo 30% wystąpienia lokalnie opadów do 40 mm i porywów do 90 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 90%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Piotr Szewczak
Godzina i data wydania godz. 08:00 dnia 11.05.2018
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA:BURZE Z GRADEM/1 lodzkie od 12:00/11.05 do 24:00/11.05.2018 deszcz 50 mm, porywy 90 km/h, grad
RSO IMGW-PIB OSTRZEGA: łódzkie, burze z gradem w dzień i nocy 11.05, opady deszczu do 50mm, porywy wiatru do 90 km/h.