Urząd Gminy Zadzim informuje, iż osoby zainteresowane uprawą maku niskomorfinowego lub konopi na naszym terenie w 2018 roku, zobowiązane są dokonać zgłoszenia do Urzędu Gminy w Zadzimiu w terminie do 21 listopada 2017 roku.
Jednym z niezbędnych warunków wydania pozwolenia na w/w uprawy, jest zawarcie umowy kontraktacyjnej zainteresowanego producenta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie tego typu działalności.

 
Odpowiedni formularz mogą Państwo znaleźć w załączeniu oraz w siedzibie urzędu (pok. nr.3).

 

Mieszkańcy miejscowości Rzechta Drużbińska wraz ze swoją radną Haliną Wawrzonkowską od lat zabiegali o wybudowanie asfaltowej drogi na ich terenie. Właśnie powstała nowa nawierzchnia na odcinku około kilometra. Inwestycja ta ułatwi komunikację między naszą gminą a sąsiednią gminą Pęczniew. Cieszymy się , że racjonalna gospodarka finansowa gminy pozwoliła na realizację tak potrzebnej i długo oczekiwanej drogi. Koszt całkowity zadania zamyka się w kwocie ok. 250 tys. zł.

Urząd Gminy Zadzim informuje iż w kasie urzędu uruchomiony został terminal płatniczy, za pomocą którego można dokonywać płatności kartą płatniczą. W terminalu będą akceptowane płatności z wykorzystaniem kart płatniczych VISA, MasterCard oraz płatności mobilne BLIK.

Metodą bezgotówkową można dokonać wszelkich opłat za: podatki,  opłaty lokalne, opłaty skarbowe itp.

Dodatkowo informujemy, że klienci urzędu dokonujący płatności przy pomocy karty płatniczej bądź przy użyciu telefonu nie ponoszą żadnych prowizji.