Urząd Gminy w Zadzimiu informuje, że Gmina Zadzim otrzymała dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 60 000,00 zł. na zadanie pn. "Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Małyń, gm. Zadzim". Koszt całkowity zadania wynosi 180 000,00 zł.

 

 

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ - TEREN
Rejon Energetyczny Sieradz
informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

12.01.2017r. godz. 9-11 Pietrachy (stacja 3-0602),

Informujemy, że z przyczyn niezależnych  od  RE  Sieradz  może nie  dojść do wyłączeń w  wyżej podanych terminach. Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie : www.zelt.pl Informacji o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu
OSTRZEŻENIE Nr 1 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważnośœć: od godz. 20:00 dnia 03.01.2017 do godz. 20:00 dnia 04.01.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o śœredniej prędkośœci od 30 
km/h do 40 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego zachodu i z zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.