PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ - TEREN
Rejon Energetyczny Sieradz
informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

12.01.2017r. godz. 9-11 Pietrachy (stacja 3-0602),

Informujemy, że z przyczyn niezależnych  od  RE  Sieradz  może nie  dojść do wyłączeń w  wyżej podanych terminach. Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie : www.zelt.pl Informacji o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu
OSTRZEŻENIE Nr 1 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważnośœć: od godz. 20:00 dnia 03.01.2017 do godz. 20:00 dnia 04.01.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o śœredniej prędkośœci od 30 
km/h do 40 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego zachodu i z zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.

Jak w ubiegłym roku, na zaproszenie Wójta Gminy Krzysztofa Woźniaka, mieszkańcy i zaproszeni  goście  spotkali się w centrum Zadzimia na świątecznym kolędowaniu. W tym roku szczególnie ucieszyliśmy się z obecności  i występu dużej liczby naszych dzieci i młodzieży  z Zespołu Szkół w Zadzimiu i w Zespołu Szkół w Zygrach.  Na uroczystości nie zabrakło również zespołów śpiewaczych, stowarzyszeń  oraz  kół gospodyń wiejskich.  Mocnym wsparciem był chór z kościoła św. Małgorzaty w Zadzimiu. Wszyscy wspólnie śpiewaliśmy kolędy i cieszyliśmy się własną obecnością. Kolęda ma szczególną  moc, niesie wielką tajemnicę Stajenki Betlejemskiej, buduje wzajemną miłość i przyjaźń oraz integruje środowisko.

To był naprawdę przyjemny wieczór, który zakończył świąteczny poczęstunek w Urzędzie Gminy. Już dziś zapraszamy za rok, bo wygląda na to, że nasze kolędowanie stało się już tradycją.