Parom małżeńskim, które zawarły związek w roku 1968 przysługuje medal za długoletnie pożycie. Zgłoszenia mogą również składać pary, które nie otrzymały medalu a minęła im 50 rocznica ślubu.  W związku z tym prosimy osoby zainteresowane o składanie wniosków osobiście w Urzędzie Gminy w Zadzimiu pokój nr 4 lub  ewentualny kontakt telefoniczny  43 678-61-60 w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku.

Urząd Gminy w Zadzimiu przypomina o konieczności wymiany dowodu osobistego dla którego skończył się termin ważności.

Do składanego wniosku należy dołączyć fotografię , która powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku / fotografia taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach – wymiary 35X45 mm, na wprost – en face/.

Wnioski należy składać w pokoju nr 4 Urzędu Gminy w Zadzimiu.

 

W okresie od 27 stycznia do 24 marca br. w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Zadzim odbędą się Walne Zebrania Sprawozdawcze. Druhowie podsumują działalność statutową za 2017 rok.

Lp.

Ochotnicza Straż Pożarna

Data zebrania

Godzina

1

Bogucice

09.02.2018

17.00

2

Charchów Pański

24.02.2018

18.00

3

Chodaki

10.02.2018

18.00

4

Grabina

16.03.2018

17.00

5

Jeżew

24.03.2018

17.00

6

Małyń

17.03.2018

17.00

7

Ralewice

10.03.2018

17.00

8

Sikory

27.01.2018

18.30

9

Wierzchy

20.01.2018

18.00

10

Wola Zaleska

17.02.2018

17.00

11

Zadzim

27.01.2018

16.30

12

Zalesie

23.03.2018

17.00

13

Zygry

03.03.2018

18.00

14

Żerniki

03.02.2018

17.00