Urząd Gminy informuje, że XXXVIII sesja Rady Gminy Zadzim odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zadzimiu.

 

Proponowany porządek obrad:

Informujemy mieszkańców gminy obsługiwanych przez wodociąg zbiorowy w Zadzimiu o możliwości wystąpienia przerw w dostawie wody w dniu dzisiejszym tj. 16 sierpnia 2017 w związku z awarią sieci wodociągowej.