Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
OSTRZEŻENIE Nr 56
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silna mgła/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 19:15 dnia 19.10.2017 do godz. 11:00 dnia 20.10.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność do 100 m.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%
Uwagi: Aktualnie mgła występuje w subregionie sieradzkim.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Leszek Szaradowski
Godzina i data wydania: godz. 18:57 dnia 19.10.2017
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MGLA/1 lodzkie od 19:15/19.10 do 11:00/20.10.2017 widzialnosc do 100 m

KURENDA

Uprzejmie informuję, iż rolnicy z terenu Gminy Zadzim u których wystąpiły szkody spowodowane huraganem (sady produkcyjne, kukurydza) mogą składać wnioski do Urzędu Gminy w Zadzimiu w celu dokonania lustracji przez komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych od 20 października 2017r.
Niniejszym zaznaczam, iż załącznikiem do wniosku jest ksero wniosku o płatności bezpośrednie na rok 2017 oraz ksero polisy ubezpieczeniowej (jeśli była zawarta).

Podkreślam, iż podstawą do szacowania strat w uprawie – kukurydza niezbędne do przeprowadzenia lustracji przez komisję jest, aby uprawa pozostawała wciąż na polu.

Urząd Gminy w Zadzimiu na chwilę obecną nie posiada informacji z jakiej formy pomocy będą mogli skorzystać rolnicy u których wystąpiły szkody.

Szczegółowe informację związane z procedurą szacowania strat można uzyskać pod numerem tel. (43)678-61-60 lub w pokoju nr 3 w Urzędzie Gminy w Zadzimiu.

 

Wójt Gminy Zadzim

/-/ Krzysztof Woźniak

13 października br. w Zespole Szkół w Zadzimiu odbyły się obchody Gminnego Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości uczestniczyli nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół w Zadzimiu i Szkoły Podstawowej w Zygrach, emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty z terenu gminy, przedstawiciele rad rodziców, samorządowcy Gminy Zadzim i zaproszeni goście.

W miły nastrój wszystkich uczestników wprowadził występ uczniów ZS w Zadzimiu. Już nie po raz pierwszy młodzież zachwyciła wszystkich zebranych swoimi wysokimi umiejętnościami artystycznymi.

Podczas uroczystości wręczono nagrody nauczycielom, którzy wyróżnili się swoją pracą na polu nauczania i wychowania.