Urząd Gminy Zadzim informuje iż zgłoszenia w sprawie padłych zwierząt należy kierować do pana Sławoja Łuczaka pod nr tel. 691-565-345

Telefon stacjonarny (43-678-61-01) będzie nieaktywny

Punkt Zbiorczy Zwłok Zwierzęcych
Pan Sławoj Łuczak
Tel.: 691-565-345

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,
z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
składam Państwu serdeczne podziękowania za całoroczną pracę, wyrozumiałość, zaangażowanie i codzienny trud włożony w wychowanie młodego pokolenia.

Życzę Państwu wielu sukcesów zawodowych i osobistych, twórczych inicjatyw i przede wszystkim satysfakcji z pełnionej misji. Szczególne życzenia kieruję do nauczycieli emerytów, którzy swoje życie zawodowe poświęcili edukacji dzieci i młodzieży. Życzę dużej aktywności i chęci uczestnictwa w życiu społecznym oraz poczucia bycia potrzebnymi w rodzinie i w gronie młodszych pedagogów.

Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację, a także wychowanie tych, którzy są nadzieją i przyszłością naszego narodu.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Woźniak
Wójt Gminy Zadzim

Urząd Gminy w Zadzimiu informuje o konieczności wymiany dowodu osobistego dla którego skończył się termin ważności.

Do składanego wniosku należy dołączyć fotografię , która powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku / fotografia taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach – wymiary 35X45 mm, na wprost – en face/.

Wnioski należy składać w pokoju nr 4 Urzędu Gminy w Zadzimiu.

W tym roku po raz pierwszy mieszkańcy regionu mają możliwość współdecydowania o podziale pieniędzy z budżetu województwa łódzkiego w ramach „Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego na rok 2018”

W ramach podziału środków Województwo Łódzkie podzielone zostało na 5 subregionów, w tym zachodni obejmujący powiaty: poddębicki, zduńskowolski, pabianicki, łaski, sieradzki, wieruszowski, wieluński i pajęczański

Zachęcamy do głosowania na wspólny projekt gmin Zadzim, Uniejów i Wartkowice (Subregion Zachodni)

Z465 - SPLĄTANI MIŁOŚCIĄ DO MUZYKI

Głosować można elektronicznie na stronie - https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/ lub tradycyjnie wypełniając kartę do głosowania, którą następnie można dostarczyć do jednego z punktów do głosowania lub do Urzędu Gminy w Zadzimiu i szkół na terenie gminy Zadzim.

Do pobrania: