W czwartkowe, andrzejkowe popołudnie Koło Gospodyń Wiejskich „Zadzimianki” dokonało otwarcia swojej siedziby. Na tę uroczystość gospodynie z KGW zaprosiły wielu znamienitych gości , a wśród nich Piotra Polaka - Posła na Sejm RP, Krzysztofa Woźniaka - Wójta Gminy Zadzim, Irenę Wawrzecką – Zastępcę Wójta Gminy, ks. Juliusza Mieczyńskiego – Proboszcza Parafii Zadzim, Marię Tomczyk –Dyrektora BS w Zadzimiu, Halinę Ryman – Kierownika GBP w Zadzimiu, Sławomira Groberka – sołtysa Zadzimia, koleżanki z innych KGW, zespołów śpiewaczych i stowarzyszeń kobiecych działających na terenie gminy.

 

30 listopada br. w Żernikach odbył się uroczysty odbiór nowej drogi gminnej Żerniki –Iwonie o długości 2, 25 km. Zadanie zrealizowano przy udziale środków z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł  1 061 464,00 zł. Wykonawcą drogi było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego w Kaliszu.