Departament Polityki Regionalnej Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego zaprasza potencjalnych beneficjentów na bezpłatne szkolenia pt. „Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis – poziom podstawowy”

Szczegóły szkolenia - https://rpo.lodzkie.pl/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje iż od 1 lipca 2018 będzie możliwe składanie wniosków drogą elektroniczną (online) o świadczenie "Dobry Start", natomiast drogą tradycyjną (w formie papierowej) wniosek będzie można złożyć od 1 sierpnia 2018

Szczegóły programu na stronach:

GOPS w Zadzimiu

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział w Poddębicach
tel., fax. 436783762

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Województwo: Łódzkie
Powiat: Poddębicki
Agrofag: Mszyce
Roślina: Pszenica ozima
Data publikacji komunikatu: 14.06.2018r.


Na plantacjach pszenicy ozimej stwierdzono występowanie mszyc.
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mszyc należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział w Poddębicach

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: Łódzkie
Powiat: Poddębicki
Agrofag: Zaraza ziemniaka
Roślina: Ziemniak
Data publikacji komunikatu: 11. 06.2018r.


Zaistniały sprzyjające warunki atmosferyczne do rozwoju zarazy ziemniaka.
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania zarazy ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.
W celu zabezpieczenia roślin przed zarazą ziemniaka, jeszcze przed wystąpieniem pierwszych objawów choroby, przystępuje się do wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin. Zabiegi rozpoczyna się gdy warunki meteorologiczne umożliwiają infekcję roślin ziemniaka (wilgotność powietrza zbliżona do 100%, temperatura powietrza w przebiegu dobowym wahająca się od 8 do 18 oC).
Pierwszy zabieg przeprowadza się zapobiegawczo fungicydem o działaniu układowym lub wgłębnym, a kolejne zabiegi wykonuje się w zależności od przebiegu warunków pogodowych i podatności odmiany na chorobę, odpowiednio dobierając fungicydy.