12 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zadzimiu odbyło się szkolenie dla rolników z zasad wypełniania wniosków o przyznanie płatności obszarowych na rok 2019. Organizatorem szkolenia było Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poddębicach, przy współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Na spotkaniu szczególną uwagę zwrócono na zmiany jakie obowiązują w ramach zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance) w związku z wprowadzeniem 27 lipca 2018 r. Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi zw źródeł rolniczych, tzw. Programu działań.

komunikat_psp.jpg

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, o których mowa w Zarządzeniu Nr 8/2019 Wójta Gminy Zadzim z dnia 19.02.2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Szczegóły ogłoszenia

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Poddębicach

zaprasza na "Dzień otwarty"

w dniu 23 marca 2019r. (sobota)

 

Urząd czynny będzie w godzinach 8.00-14.00

W tym dniu pracownicy Urzędu udzielą wsparcia w przesyłaniu zeznań za pośrednictwem usługi Twój e-PIT